มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ให้แก่กำลังพลที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเชิดชูเกียรติ และขอบคุณที่เสียสละเพื่อประเทศชาติ🇹🇭
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ กำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งเกษียณอายุราชการครบตามกำหนด และเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 19 นาย เพื่อให้ผู้ที่อำลาชีวิตราชการทหาร ได้มีความภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก เป็นการระลึกถึงคุณความดีของกำลังพล ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ด้วยความอดทน วิริยะ อุสาหะ และเสียสละ อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองทัพบกมีการพัฒนา สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่องเชิดชูสืบไป