“ มทบ.27 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ เน้นย้ำข้อห่วงใยต่อกำลังพล”
พลตรี จักพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พบปะกำลังพลนายทหารประทวนชั้นยศ สิบเอก – จ่าสิบเอก เพื่อเน้นย้ำข้อห่วงใยต่อกำลังพล ในการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องการพนัน และหนี้สินให้กำลังพลทุกนายยึดหลักความพอเพียง เพื่อลดปัญหาต่อการปฏิบัติงานและปัญหาครอบครัว ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม