“มทบ.27 ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มทบ.27 ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน” เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานในกองทัพบก และพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 โดยมี พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 คณะผู้บังคับบัญชา กำลังพล และคณะแม่บ้านเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
กิจกรรมประกอบด้วย การมอบป้ายคำขวัญ เอกสารแผ่นพับและสติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงาน กิจกรรมปั่นจักรยาน “ลดพลังงาน ปั่นเพื่อสุขภาพ” และกิจกรรมการฝึกอบรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้วิธีการประหยัดพลังงานและคณะวิทยากรจากมณฑลทหารบกที่ 27 แนะนำมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วย ให้แก่กำลังพลและครอบครัว ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 1330 น.)