มทบ.27 ร่วมกิจกรรมโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำปี 2564
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27(2) ร่วมกิจกรรมโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำปี 2564 ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมออกร้าน ตลาดผ้าไหม ผ้าฝ้าย ของดีเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนราชการ ห้างร้านต่างๆ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นต่อไป (เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564)