“มทบ.27 เปิดบ้าน ต้อนรับสมาชิกใหม่ของ ทบ. พร้อมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ…ตัดผมฟรี และการแสดงของ ชป.กร.ขุนภักดี 27

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหาร ผู้บังคับหน่วย ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก และครูทหารใหม่ ให้การต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 / 2561 และญาติทหารใหม่ ที่เข้ามารายงานตัว หลังได้รับการตรวจเลือก และมีผู้สมัครเข้าเป็นพลทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิบชอบของมลฑลทหารบกที่ 27 ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จำนวน 393 คน และจังหวัดร้อยเอ็ด 819 คน รวม 1,212 คน
ผู้บัญชาการมลฑลมหารบก ที่ 27 ได้กล่าวต้อนรับทหารใหม่และผู้ปกครองทหารใหม่ว่า ผู้ที่เข้ามารับเป็นทหารและรับใช้ประเทศชาติถือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติ ซึ่งทหารมีหน้าที่ในการป้องกันประเทศ รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการพัฒนาประเทศ จึงเป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ขอให้ทหารใหม่ทุกนายตั้งใจรับการฝึก อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีของทหาร และขอให้ผู้ปกครองของทหารใหม่จงเชื่อมั่น ว่าผู้บังคับบัญชา และครูฝึกทุกคนจะดูแลบุตรหลานของทุกท่านเป็นอย่างดี ทั้งการฝึกระเบียบวินัย ไม่ใช้ความรุนแรงให้การศึกษา และปรับทัศนคติต่างๆ ให้ดีขึ้น เพื่อให้เป็นทหารที่เข้มแข็ง และเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศชาติ โอกาสนี้มลฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดแสดงดนตรี ของชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนภักดี 27 เพื่อสร้างความสุขความบันเทิงแก่ผู้ปกครองและหหารใหม่ บริการตัดผมฟรีแก่ทหารใหม่ การพบปะ ทักทาย เยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวทหารใหม่ การตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำในการฏิบัติตน ต่างๆ ก่อนที่จะส่งทหารใหม่ที่สังกัดกองทัพบก และกองทัพเรือ เดินทางไปรายงานตัวยังหน่วยเพื่อรับการฝึกต่อไป https://www.youtube.com/watch?v=om7In1grkXM