“กกล.รส.จว.ร.อ.ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย”
บ่ายวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ นาย ชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นาย วิรัชต์ ทองรวย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด และนาย ชัยชนะ รัตนชัยฤทธิ์ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอเสลภูมิ จำนวน 5 จุด ได้แก่ ประตูระบายน้ำมะแว ตำบลบึงงาม, ประตูระบายน้ำห้วยดางเดียว ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง, บ้านคุ้งสะอาด, บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง และโครงการคันป้องกันน้ำท่วม บ้านทรายมูล ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำการก่อสร้าง เสริมคันป้องกันน้ำท่วมโดยใช้งบประมาณ จำนวน 23,140,000 บาท และดำเนินการก่อสร้างโดยกองพันทหารช่างที่ 6https://www.youtube.com/watch?v=LNjyO-IZtLM