“ประธาน สม.ทบ. สาขา มทบ.27 มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับครูฝึกทหารใหม่”
พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับชุดครูฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 1 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการฝึกและดูแลทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27
(วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 1600 น.)