“ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของทหารใหม่ ผลัด 1/66”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ณ สนามฝึกยิงปืน และสนามฝึกทางยุทธวิธี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมีผู้ฝึกทหารใหม่ เป็นผู้ควบคุมการฝึกฯของทหารใหม่อย่างใกล้ชิด โดยเน้นหลักความปลอดภัยในการฝึกอย่างเข้มงวด