“จิตอาสาฯ อ.ธวัชบุรี รวมพลังสามัคคี ทำความสะอาด ศาสนสถานและที่สาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”
เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์ ม.14 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ได้รวมพลังความสามัคคี ในการจัดกิจกรรม ทำความสะอาด ศาสนสถานและที่สาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมาน สามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมี นายชรินทร์ ภู่ชัย นอภ.ธวัชบุรี เป็นประธาน มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 205 คน ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑล