“เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวทหารใหม่ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยมครอบครัวของ พลทหาร ทินกร เขื่อนแข็ง ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งภรรยาตั้งครรภ์ได้ 33 สัปดาห์ ณ บ้านหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวทหารใหม่แทนความห่วงใยจากกองทัพบก
และมอบหมายให้ พันโท ชัยสิทธิ์ บำรุงสานต์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคบริโภค ให้แก่ครอบครัวของ พลทหาร อุดม คำแสนพันธ์ ทหาาใหม่ผลัด 1/66 สังกัด หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งภรรยาตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ที่บ้านเลขที่ 76 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ สร้างขวัญกำลังใจที่ดีที่ผู้บังคับบัญชาเข้าเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ “เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน”