“มทบ.27 ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 และเชิญชวนสมัครอาสาสมัครกิจการพลเรือน(อส.กร.)”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 สร้างความมั่นใจในรูปแบบการฝึก, การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ในห้วงรับราชการ จนถึงปลดประจำการและเชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครกิจการพลเรือน(อส.กร.) เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกองทัพบก ในงานด้านกิจการพลเรือนรวมทั้งงานด้านความมั่นคงต่างๆตามศักยภาพ ด้วยความสมัครใจ
พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” ณ พื้นที่บ้านหาญไพรวัลย์ หมู่ 3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อให้นำไปปลูกและขยายผลให้เป็นรูปธรรมต่อไป