“แม่บ้านทหารบก จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้กับน้องทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจในการฝึก”
พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะแม่บ้านร่วมประกอบอาหารมื้อพิเศษ(ก๋วยเตี๋ยวหมูและเครื่องดื่ม) ให้กับทหารกองประจำการ และทหารใหม่ ผลัด 1/66 ณ โรงเลี้ยง มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมรับประทานอาหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจมอบให้แก่น้องคนสุดท้องของกองทัพบกให้มีพลังใจในการฝึกและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป