“มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด(สำนักงานชั่วคราว) และเยี่ยมเยียนพร้อมมอบกายอุปกรณ์ให้แก่ครอบครัวทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ เพื่อสอบถามปัญหา ข้อขัดข้อง และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และทหารผ่านศึกในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด