วง MK Band รร.เมยวดีพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด ร่วมประกวดดนตรีสากลร่วมสมัย คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ปีที่ 2 (รอบคัดเลือก)
มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่คัดเลือกการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ปีที่ 2 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก ชมรมศรีอาริยะนาฏลีลา จังหวัดร้อยเอ็ด ,หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 และหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นคณะกรรมการผู้ตัดสินและคัดเลือกวง
กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดวงดนตรีประเภทดนตรีสากลร่วมสมัย 1 วง( MK band), มอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์กีฬา, การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ มีผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ซึ่งได้รับความสนใจจาก คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก