มทบ.27 ร่วมเป็นคณะสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 2) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 ขั้นที่ 1 ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27/ รองหัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 2) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 ขั้นที่ 1 ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 จำนวน 12 คน เพื่อพิจารณาจัดลำดับเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในขั้นที่ 2 ณ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 2 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการฯ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอโพนทราย ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการและมีปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเลขานุการ
(วันที่ 26 มิถุนายน 2566)