“รองหัวหน้าจิตอาสา904 จังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายเรื่องจิตอาสาพระราชทาน ให้กับนักศึกษาชมรมกตัญญูคลับ”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(1)/ รองหัวหน้าจิตอาสา904 จังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายให้ความรู้เรื่องจิตอาสาพระราชทาน ให้กับนักศึกษาชมรมกตัญญูคลับ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27
ซึ่งวัตถุประสงค์การบรรยายในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ไปช่วยเหลือกิจกรรมจิตอาสาด้านต่างๆ และมีวินัย ตลอดจนทักษะช่วยเหลือประชาชน นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและเป็นมวลชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศชาติต่อไป