มทบ.27 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด