“มทบ.27 มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับชุดครูฝึกทหารใหม่”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับชุดครูฝึกหน่วยทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 1 จำนวน 49 นาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องจากตลอดห้วงการฝึกทหารใหม่นั้น ครูฝึกทหารใหม่ ได้อยู่ในระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง และมีความอุตสาหะ จนส่งผลให้การฝึกทหารใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ณ ห้องโถง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27