ผบ.มทบ.27 ประชุมประจำสัปดาห์ชี้แจงผลการปฏิบัติและมอบนโยบายการปฏิบัติงานที่สำคัญ
วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 1330 นาฬิกา ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ผู้แทนสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร หัวหน้า กอง แผนก ฝ่าย ต่างๆ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เน้นย้ำนโยบายปราบปรามยาเสพติด ให้หมดสิ้นจากค่ายทหาร โดยห้ามกำลังพลเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อย่างเด็ดขาด การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการให้ยั่งยืน โดยใช้พื้นที่ของโครงการทหารพันธุ์ดีและพื้นที่ว่างเปล่าในค่ายทหารให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ให้แก่กำลังพลและครอบครัวโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง ร.9 สร้างความมั่งคั่ง มั่นคงให้แก่กำลังพลอย่างยั่งยืนต่อไป