“ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27”
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ,พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา คณะนายทหารของหน่วยให้การต้อนรับ โดยได้สักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม และถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำแก่ทหารกองประจำการของหน่วยว่า นอกจากจะได้ฝึกระเบียบวินัย และ ความแข็งแรงของร่างกาย ยังจะได้รับการฝึกวิชาชีพเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพหลังปลดประจำการไปแล้ว
ต่อจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมบริเวณบ้านพักข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของกำลังพล การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลา เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และพบปะแม่บ้านกำลังพลชั้นผู้น้อย ณ ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
(เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566)