“มทบ.27 ทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565-2566”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565-2566 ณ บริเวณอาคารหอโหวดร้อยเอ็ด ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 คณะข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมทั้งครอบครัว และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญ กิจกรรมประกอบด้วย สวดมนต์ไหว้พระ, รับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 11 รูป เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
(วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566)