มทบ.27 จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่” ต้อนรับญาติทหารกองประจำการ ผลัด 1/66 โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา ,กำลังพล และญาติทหารใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมประกอบด้วย
– การมอบเกียรติบัตรให้แก่ ครูนายสิบดีเด่น ครูทหารใหม่ดีเด่น ทหารใหม่ลักษณะดีเด่น ทหารใหม่ที่มีความประพฤติดี และ ทหารใหม่ยิงปืนได้คะแนนสูงสุด
– การแสดงของทหารใหม่ ได้แก่ การฝึกศิลปะป้องกันตัวมวยไทยเลิศฤทธิ์ การแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ เพื่อแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลง ความเข้มแข็งหลังจากที่ได้รับการฝึกทหารใหม่ และการแสดงยุทโธปกรณ์ที่สำคัญของหน่วยในการช่วยเหลือประชาชน
จากนั้น มัคคุเทศก์น้อยและทหารใหม่ได้นำผู้ปกครองเที่ยวชมสถานที่ต่างๆภายในค่ายประเสริฐสงคราม อาทิ อนุสาวรีย์ พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม,โครงการทหารพันธุ์ดี,ชมการกระโดดหอสูง 34 ฟุต และสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์
ต่อจากนั้น ทหารใหม่ได้แสดงมุทิตาจิต ต่อบิดา มารดา เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องทหารใหม่และผู้ปกครองได้รับประทานก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 0900)