“มณฑลทหารบกที่ 27 ห่วงใย เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวน้องทหารใหม่”
พลตรี ประเสริฐข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันโท โกศล สุภานันท์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยมครอบครัว พลทหาร ชยพล ชามะลิ ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 เข้ารับราชการโดยวิธี ร้องขอฯ ซึ่งมีฐานะครอบครัวยากจนและมารดามีอาการเจ็บป่วย ณ บ้านเลขที่ 472 หมู่ 1 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยมี ผู้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ
ซึ่งผู้ปกครองของ พลทหาร ชยพล ฯ มีความพึงพอใจและขอขอบคุณกองทัพบกและมณฑลทหารบกที่ 27 ที่ห่วงใยเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ นอกเหนือจากดูแลพลทหารแล้วยังดูแลเอาใจใส่ผู้ปกครองของทหารใหม่ด้วย ขอให้กองทัพบกปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไป และอยากให้บุตรชายตั้งใจสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลต่อไป
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566)