มทบ.27 จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพระบรมรูป ร.5 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 136 ปี
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะนายทหารสัญญาบัตร ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ 136 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน กำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบก ให้มีความรู้ด้านวิชาการและด้านวิชาการทหาร รวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้ประเทศชาติ ทั้งในด้านพัฒนาและปกป้องอธิปไตยของชาติ