“มทบ.27 ให้การต้อนรับกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย”
มณฑลทหารบกที่ 27ให้การต้อนรับ พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ กรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมอบให้ กองพลทหารราบที่ 6 เป็นหน่วยดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์กล้ายางนา เพื่อสนับสนุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในการนำไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ
โดย มณฑลทหารบกที่ 27 จะน้อมนำโครงการ “ต้นไม้ของพ่อ” เพื่อสืบสาน ต่อยอด นำต้นยางนาปลูกในพื้นที่ของค่ายประเสริฐสงคราม และนำไปขยายผลให้กับประชาชน เพื่อเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและเป็นไม้ทางเศรษฐกิจ ต่อไป