มทบ.27 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทหารออนไลน์ ปี 2566
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การรับสมัครทหารออนไลน์ ปี 2566 โดยได้แนะนำการสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกโควต้ากลุ่มจังหวัด การสมัครคัดเลือกนักเรียนนายสิบทหารบก และบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ณ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมแจกแผ่นพับ และแนะนำวิธีการสมัครทางออนไลน์ ให้กับนักเรียนที่สนใจได้ทราบขั้นตอนในการลงข้อมูล ซึ่งคณะครูและนักเรียนให้ความร่วมมือและสนใจเป็นอย่างดี
ต่อจากนั้น ได้ร่วมกับคณะครูและนักเรียน เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
#กองทัพภาคที่2