” ทหารเข้าทันที เมื่อมีภัย ” กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รุดเข้าช่วยเหลือเร่งขนย้ายและซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนใน พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หลังได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 25 หลัง เมื่อคืนวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาพลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และผู้อำนวยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกำลังพลจากค่ายประเสริฐสงคราม ร่วมกับประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน ที่เสียหายจากวาตภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเบื้องต้น โดยบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.เมือง ซึ่งการความเสียหาย ส่วนใหญ่จะเป็นหลังคาบ้านซึ่งมุงด้วยสังกะสี ถูกแรงลมพัดปลิว ดังนั้นการดำเนินการในวันนี้ จึงเร่งดำเนินการในการซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับประชาชนก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเกรงว่าถ้ามีฝนตกลงมาอีก ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน ที่ไม่มีหลังคามุงอยู่เปียกน้ำได้รับความเสียหายและเดือดร้อนซ้ำเติมอีก ในขณะเดียวกันการช่วยเหลือของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เร่งดำเนินการขอรับการสนับสนุนตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วน