“นฝ.นศท.มทบ.27 จัดพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรม Open House”
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 นาฬิกาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ศูนย์ฝึกค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดการฝึก และไหว้ครู ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 และ กิจกรรม “Open House” ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี ต่อจากนั้น เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึก และกิจกรรม “Open House” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
-การจัดเเสดงอาวุธฯ และเครื่องช่วยฝึกของหน่วยฯ
-การฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
-การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
-การแสดงแม่ไม้มวยไทย
-การแสดงยิงปืนฉับพลัน
-การแสดงยุทธวิธี
-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิทยากร จาก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ซึ่งกิจกรรม “Open House” ประจำปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจ จาก ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร เป็นอย่างดี โดยมี พันโท ชัยสิทธิ์ บำรุงสานต์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 กำกับดูแลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด