วันที่ 2 พ.ย. 62 เวลา 0930 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.วิรัตน์ พึ่งพิง หก.กกร.มทบ.27 เป็นผู้แทนร่วม โครงการทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 (ปีที่ 13) โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน ในการนี้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัดหาเจ้าภาพกฐินของจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 130 กอง สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นฝ่ายประสานจัดหาวัดที่รับกองกฐิน จำนวน 130 วัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน มีคณะเจ้าภาพกองกฐิน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก