มทบ.27 ปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับพลทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ และมอบใบประกาศนียบัตร
เมื่อวันที่ 1 ต.ค.61 เวลา 1400 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทนในการมอบใบประกาศนียบัตร หลังจากสำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับพลทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ รุ่นปี พ.ศ.2559ผลัด 2 จำนวน 75 ชั่วโมง ระยะเวลา 12 วัน ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.ย.61 ถึง วันที่ 1 ต.ค.61 ในหลักสูตรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ณห้องอบรม ร้อย.มทบ.27 โดยมี นาย ประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้รับมอบใบประกาศนียบัตร จำนวน 20 นาย ภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 75 ชั่วโมง เมื่อปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน สามารถนำไปประกอบอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัว อีกทั้งยังสามารถต่อยอดเข้ารับการทดสอบฝีมือช่างไฟฟ้า ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าได้ต่อไป