มทบ.27 ร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบถุงยังชีพ จำนวน 5,844 ชุด และมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบ จากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมคณะกับ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจประชาชนและมอบถุงยังชีพที่ โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และ บ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด