มทบ.27 ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูมหาธรรมบาลมุนี เจ้าคณะอำเภอโพนทราย เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ด รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม จรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรม ให้คงอยู่สืบไป
(วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. )