“การฝึกคือสวัสดิการที่ดี ที่ผู้บังคับบัญชาพึงมีให้กับทหาร”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดการฝึกทบทวนในท่ากระบี่ให้กับกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่เข้าเวรกองรักษาการณ์ของหน่วย เพื่อให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมการฝึก เป็นการพัฒนากำลังพลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วย