“ Open House “มณฑลทหารบกที่ 27 เปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่” ต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัด 2/65 โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ,คณะผู้บังคับบัญชา ,คณะแม่บ้าน กำลังพล และญาติทหารใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27
ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงของทหารใหม่ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ท่าอาวุธ การฝึกยิงปืนฉับพลัน,และการฝึกศิลปะป้องกันตัวมวยไทย เพื่อแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลง ความเข้มแข็งหลังจากที่ได้รับการฝึก และพิธีมุทิตาจิตของทหารใหม่ต่อบุพการี
ต่อจากนั้น มัคคุเทศก์น้อยและน้องทหารใหม่ได้พาผู้ปกครองเที่ยวชมสถานที่ต่างๆภายในค่ายประเสริฐสงคราม ได้แก่ อนุสาวรีย์ พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม, โครงการทหารพันธุ์ดี ,หอโดดสูง 34 ฟุต, ไหว้ศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ และกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 สถานที่ออกกำลังกาย และโรงเลี้ยง
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำวงคลาสสิคแบนด์จัดแสดงดนตรีและนำครัวสนามประกอบอาหารให้ น้องทหารใหม่และผู้ปกครองได้ได้รับประทานร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา