“มทบ.27 มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่กำลังพลที่มีผลการเรียนดีเด่น”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่ ร้อยโท กิตติศักดิ์ นครไพร ตำแหน่ง นายทหารธุรการและกำลังพล หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ทหารพลาธิการ รุ่นที่ 87 ห้วงระยะการศึกษาตั้งแต่ 21 เมษายน – 21 กรกฎาคม 2566 มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้ลำดับที่ 1 จากผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น 52 นาย ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยและวงศ์ตระกูล โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27