ผบ.มทบ.๒๗ ตรวจเยี่ยมการฝึกและกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ค่ายบดินทรเดชา จ.ยโสธร

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกและกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๖ และ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๖ ณ ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาคที่ ๒ ที่ได้มอบนโยบาย และสั่งการด้านการฝึกทหารใหม่ให้กับผู้ฝึกทหารใหม่ ผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ และมอบหมายให้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ดำเนินการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ ๒๗ รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้มอบนโยบาย สั่งการ กำชับให้ผู้บังคับหน่วย และผู้ฝึกทหารใหม่ดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ทุกนาย ให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ เพื่อให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจ ทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการป้องกันโรคลมร้อน โดยเน้นย้ำให้หน่วยฝึกทหารใหม่ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนและสุขภาพของทหารใหม่ ระหว่างทำการฝึก ต่อจากนั้นได้ตรวจเยี่ยม โรงนอน โรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป