“28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย”
วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 0800 นาฬิกา พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย พร้อมทั้งให้ความรู้ถึงประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 ให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งในปีนี้ ครบรอบ 106 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไป