“มทบ.27 ร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์”
พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่ครอบครัว นายหนูไพร ตรีกูล ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ที่บ้านเลขที่ 112 หมู่ 5 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน