“มทบ.27 มอบทุนยังชีพและเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินสงเคราะห์ให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษ งวดที่ 20 จำนวน 4 ทุนๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท และมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 4 ราย และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล กองทัพบก จำนวน 5 รายๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 45,000 บาท ที่ได้รับมอบจากกองทัพบกและสมาคมแม่บ้านทหารบก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพลและครอบครัว พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามความเดือดร้อน เพื่อให้การช่วยเหลือสร้างความอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง ที่กองทัพบกห่วงใย ดูแลอย่างต่อเนื่อง