“มทบ.27 มอบเกียรติบัตรให้กับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ จำนวน 16 นาย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ จนเกิดผลดีต่อหน่วย ณ บริเวณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ