ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำเรือท้องแบนกองทัพบก ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่ผู้มีเดินทางมามอบข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและยารักษาโรคให้กับผู้ประสบภัยนำ้ท่วม ที่ บ้านคุยค้อ หมู่ 6 หมู่ 17 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด