เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พ.ค.63 เวลา. 1330 – 1600 ร้อย.มทบ.27 จัดกิจกรรมให้ทหารกองประจำการ ดูหนังผ่านจอโปรเจคเตอร์และ จัดเลี้ยงอาหารว่าง ลูกชิ้น, น้ำหวาน, ไอศกรีม ให้กำลังพลทหารกองประจำการได้รับประทานเพื่อสร้างความสนุกสนาน และเป็นการผ่อนคลาย ก่อนการเข้าชมได้มีการคัดกรองวัดอุณภูมิกำลังพล สวมใส่หน้ากากอนามัย(แแบบผ้า) และกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลในการนั่งชมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม