มณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก แม่ทัพภาคที่ 2
พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลการประเมินผลการตรวจตามโครงการควบคุมสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ด้วยระบบสารสนเทศสายงานส่งกำลังบำรุง (LOGSMIS) และการดำเนินการตามมาตรฐานการดูแลพลทหาร ประจำปี 2566 “ระดับดีเลิศ” และ “รางวัลชมเชย” จากการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจทางทหาร ในบทเพลง “ทหารมีไว้ทำไม” ผ่านช่องทาง TikTok โดยมี พันเอก โยธิน เชิดนอก หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 27 และ สิบโท ปรัชญา สมภักดี เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 4 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 )
ขอบคุณ ภาพ จาก กองทัพภาคที่ 2