“ศบภ.มทบ.27 เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและกำลังพลที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ที่บ้านหนองแค ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด”
นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ,ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมตรวจพื้นที่ ให้กำลังใจกำลังพล จาก กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และเยี่ยมเยียน พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มวลน้ำชีไหลเข้าท่วมนาข้าว และพื้นที่การเกษตรของประชาชน ที่ บ้านหนองแค หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร, เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร, บ้านศรีอุดม หมู่ 11 ตำเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
หลังจากนั้นได้เดินทางสำรวจระดับน้ำ ท้ายประตูระบายน้ำห้วยกุดเข้, และ สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำห้วยน้ำเค็มตามลำดับ เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำ ในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนต่อไป