“ผบ.มทบ.27 ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อเตรียมรับทหารใหม่ ผลัด 2/64 ”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัด 2/64 โดยได้แนะนำการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก และปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการระบาดของ COVID –19 ในหน่วยทหารอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การรับทหารใหม่ เป็นไปด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด