มทบ.27 ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับน้องคนเล็กของ ทบ. ที่มีฐานะยากจน
มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้กับครอบครัวของ พลทหาร ปริวัฒน์ พึ่งวิเศษ ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2566 สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ตามโครงการ”สร้างบ้านช่วยเหลือทหารกองประจำการ” ณ บ้านเลขที่ 3/19 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิเทพอำนวย เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของพลทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจน และเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพลทหารกองประจำการในระหว่างที่เข้ารับราชการตอบแทนที่ได้เสียสละเข้ามารับใช้ประเทศชาติ