มณฑลทหารบกที่ 27 ปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/2562
วันที่ 15 มกราคม 2563 บริเวณ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กระทำพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 2 ซึ่งหน่วยได้รับแบ่งมอบบรรจุกำลังทั้งสิ้น จำนวน 131 นาย และได้ดำเนินฝึกเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา จนครบกำหนดตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป สำหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบก โดยมีผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดี ได้คะแนน ร้อยละ 85.42 และทหารใหม่ทุกนายสามารถผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่กองทัพบกกำหนด หน่วยจึงได้จัดให้มีพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ พร้อมกระทำพิธีสวมหมวกให้กับทหารใหม่และมอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับ ครูนายสิบดีเด่น, ครูทหารใหม่ดีเด่น, ทหารใหม่ที่มีความประพฤติดี ,ทหารใหม่ผู้มีคุณลักษณะทหารดีเด่น และทหารใหม่ผู้ยิงปืนคะแนนสูงสุด จำนวน 5 รางวัล
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ทหารใหม่ ที่ได้รับการสวมหมวก ซึ่งเป็นการยืนยันว่าได้ผ่านหลักสูตร การฝึกทหารใหม่ได้เป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิ สิ่งเหล่านี้ย่อมแสดงออกถึง ความกล้าหาญ อดทน และเสียสละ เพื่อชาติ บ้านเมือง และขอให้ทหารใหม่ทุกนาย อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด เมื่อครบกำหนดกลับหน่วย ก็ขอให้กลับให้ตรงเวลา เพื่อจะได้ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบ พร้อมรับใช้ประเทศชาติตลอดการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์