เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.61 เวลา 0845 น. พ.อ.ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสธ.มทบ.27 ให้การต้อนรับ พ.อ.พศิน ทองเต็ม หัวหน้าชุดตรวจจเรทหารบก และคณะ ในการตรวจการจัดหาประจำปีงบประมาณ 2561 จากนั้นได้ทำการเข้าสักการะวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม และเข้าสักการะพระบรมรูปพระนเรศรมหาราชภายใน บก.มทบ.27 จากนั้นได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการจัดหาของหน่วย ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม ต่อมาได้เดินทางเข้าตรวจสอบเอกสารการจัดหาหน่วยทั่วไปและการจัดหากรมฝ่ายยุทธบริการ ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 27