เมื่อ 4 มิ.ย.61 เวลา 1400 น. ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ ร.ต.วุฒิชัย ใจเอื้อ ผช.อศจ.มทบ.27
ช่วยราชการ กกร.มทบ.27 เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการ “จิตอาสาทำความดี 1,101,101 ซีซี. บริจาคโลหิตถวาย 66 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 ก.ค.61” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นาย เลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร.อ. เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้แทนประธานสภากาชาด จ.ร้อยเอ็ด , ผู้แทน ผอ.รพ.ร.อ. , ผู้แทน ผบก.ภ.จว.ร.อ. และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการของ จว.ร.อ. เข้าร่วมประชุม
ผลการประชุม รอง ผวจ.ร.อ.ได้ขอความร่วมมือในการรับบริจาคเลือดจาก หน่วยงานต่างๆ ให้ได้ จำนวน 1,101,101 ซีซี. ตามเป้าหมาย โดยได้สอบถามปัญหาข้อขัดข้องของแต่ละหน่วยงาน และให้เร่งดำเนินการวางแผนการจัดโครงการเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป