“มทบ.27 ร่วมกับ ปตท.มอบ ถังน้ำให้ประชาชนผู้ประสบภัยแล้งใน จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ รวมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2561”
เช้าวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานมอบบรรจุถังน้ำให้กับ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ และวัดสว่างอารมณ์ บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอ ตำรวจ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
ตามที่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุน ถังบรรจุน้ำขนาด 1,500 ลิตร ให้กับกองทัพบก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2561 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 2 ได้แจกจ่ายให้กับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 13 ถัง เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรที่มีฐานะยากจน และประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป https://www.youtube.com/watch?v=4tTxLdu1Du8